fokklein

 

Per 1 november 2017 is de Stichting W.G. van Focquenbroch ontbonden. Gerard Groeneveld is aangesteld als vereffenaar van de boedel en zal de lopende zaken bestuurlijk afhandelen. Deze website zal tot nader order worden voortgezet en beheerd door Jan Helwig.